Izvedba celotne prenove kopalnice Polaganje keramike Izvedba kompletnih vodovodnih inštalacij Prodaja keramične ploščice in sanitarno keramiko Vse za kopalnico

SPLOŠNI POGOJI
Portal je zasnovan tako da obiskovalec čimhitreje pride do željenih informacij.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni funkcionalnost spletne strani in uporabniške izkušnje, s čimer uporabnik izrecno soglaša.

Uporabnik jamči, da so vsi osebni podatki, ki jih mora navesti ob prvi prijavi v sistem (ob vpisu), pravilni in resnični. Navajanje napačnih podatkov (vključno z izdajanjem za drugo osebo) lahko predstavlja kaznivo dejanje, za katerega uporabnik odgovarja po predpisih o kazenski odgovornosti.

Uporabnik spletnega imenika VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja spletnega imenika in za pošiljanje elektronske pošte v skladu s 23. točko teh pravil, upravljalec spletnega imenika pa se zavezuje, da bo osebne podatke uporabil izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni. VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007)). Upravljalec zbirke osebnih podatkov je upravljalec strani VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico . Upravljalec osebnih podatkov jamči, da podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.

Upravljalec spletnega portala VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico ne odgovarja za resničnost in pravilnost vpisanih podatkov in njihove vsebine. Izključitev odgovornosti velja tudi glede objavljenih slik, povezav (linkov), video ali filmskega gradiva ter vsega ostalega gradiva, ki ga uporabnik objavi na spletni strani VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico.

Uporabnik se zavezuje, da na spletnem portalu VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico ne bo objavil ničesar, s čimer bi lahko kršil veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Zlasti je prepovedano:
a.Objavljati oglase, ki predstavljajo nedovoljeno reklamo za opravljanje dela ali zaposlovanje na črno po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (UPB1, Ur. list RS, št. 12/2007);
b.Objavljati gradivo, vključno s povezavami, ki lahko poseže v osebnostne pravice tretjih oseb;
c.Objavljati gradivo, vključno s povezavami, ki predstavlja pornografske vsebine;
d.Objavljati oglase, s katerimi uporabnik oglašuje prodajo blaga ali storitev, ki kršijo pravice tretjih oseb, npr. avtorsko pravico, blagovno znamko, model, patent ali druge pravice intelektualne lastnine;
e.Objavljati oglase, s katerimi se oglašuje prodaja ukradenega blaga;
f.Objavljati oglase, ki oglašuje prodajo blaga ali storitev, ki niso v pravnem prometu ali katerih prodaja ali ponujanje sta prepovedani;
g.Objavljati oglase, ki v nasprotju z zakonom oglašujejo igre na srečo;
Uporabnik se zavezuje, da bo oglaševal izključno v slovenskem jeziku in izključno v svojem imenu in na svoj račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo objavil izključno fotografije konkretnega predmeta prodaje. Objava slikovnega, video ali drugega gradiva zgolj v ilustrativne namene ni dovoljena.

Uporabnik se zavezuje, da bo v svojem oglasu objavil izključno povezave (linke), ki potencialnim kupcem omogočajo dodatne informacije glede opisa predmeta prodaje, njegovih značilnosti ipd. Uporabnik soglaša, da je prepovedana vsaka objava povezav (linkov), ki meri na oglaševanje drugega blaga ali storitev, ki s predmetom prodaje ni v neposredni zvezi. Izrecno se uporabnik zavezuje, da ne bo objavljal povezav (linkov) na spletne strani spletnih imenikov in portalov, ki predstavljajo konkurenco portalu VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico

Uporabnik se zavezuje, da bo pravočasno, ažurno in skrbno odgovarjal na dane ponudbe s strani drugih uporabnikov. V ta namem se zaveže, da bo imel delujoč naslov elektronske pošte ali delujočo telefonsko številko, kjer je redno dosegljiv. Uporabnik se zavezuje, da bo elektronsko pošto in ažurne podtke redno pregledoval na info@VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico za namen spremembe vpisa.

Kakršnakoli objava, reproduciranje ali druga uporaba vsebin in podatkov, objavljenih na spletni strani VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico, je strogo prepovedana in je možna samo ob predhodnem pisnem soglasju upravljalca sistema.

Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Portal VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si portal VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

S potrditvijo (v nadaljevanju besedila obrazec) se obrazec z vsemi izpolnjenimi podatki posreduje na strežnik portala VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico , kjer obrazec pregleda urednik portala. Če je obrazec zavrnjen, urednik kontaktira kontaktno osebo na obrazcu, za dopolnitev obrazca. V primeru potrditve obrazca se shrani v bazi na portalu. Potrjeni obrazec s strani urednika se objavi na portalu v obliki povpraševanja z vsemi podatki navedenimi v obrazcu. Potrjeno povpraševanje ( podatke ) se lahko uporabi v najdaljne promocijske namene portala. Podjetja, ki so v poslovnem registru na portalu in delujejo v iskanih dejavnostih, prejmejo elektronsko sporočilo s povezavo do povpraševanja objavljenega na portalu. Zainteresirana podjetja za izvajanje projekta odgovarjajo neposredno kontaktni osebi navedeni na obrazcu.
Povpraševanja v zvezi z prenovo kopalnice in zamenjavo koalniške opreme lahko si lahko ogledajo ( oziroma mu bodo posredovana na vpisani elektronski naslov ) vsa podjetja , ki so vpisna v imenik portala VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico in imajo izpolnjena vse obveznosti do portala VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico ( plačilo vpisa  ..glej cenik ). Vpis podjetja v imenik VseZagaranjo.eu se šteje kot Prijavnica ( velja kot naročilnica ) . Z strinjanjem pogojev se vpisano podjetje zavezuje da bo poravnala stroške vpisa pa ceniku. Garancija na prejem povpraševanja pomeni , da vpisana ki so izpolnila pogoje do portal VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico podjetja prejmejo aktualna povpraševanja.
Ko prejmemo nakazilo na naš TRR oziroma nam lahko za hitrejšo realizacijo posredujte sliko zaslona (screen shot) o opravljenem plačilu na info@vsezakopalnico.net v jpg ali gif formatu oziroma v delovnih dneh od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Podatke za uporabo storitev vam bomo poslali na vpisani e-poštni naslov.

Podjetje ETHOR d.o.o.,upravljalec portal VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico ne odgovarja za dela izvajalcev. Portal VseZaKopalnico.net Vse Za Kopalnico z storitvijo pošiljanja povpraševanjadeluje le kot posrednik med povpraševalci in ponudniki storitev. VseZakopalnico.net nima nobene odgovornosti glede na število povpraševanj in na resničnost podatkov v povpraševnju, in ne odgovarja za dela izvajalcev

 

1 2-2 Naprej  Zadnja stran 
Prikaz izvajalcev za prenovo kopalnice 1 do 1 od 27